Архива | 9:51 pm

Menuet

4 мај

Nekad me probudi

zvuk menueta

iz nekog našeg

paralelnog

sveta…

Zavrti se u meni

balerina

sa odrazom

tvojih snova

u očima…