Архива | 7:05 pm

Čarolija običnog

31 окт


Nekada su me privlačile samo tajanstvene nauke,

a sada sam stajao opčinjen pred čarolijom običnog.

Mika Antić

g06600rosa01 (1)